Grottmänniskan M/K, SEK 69

Sveriges sexigaste shop for sexleksaker

Behöver du hjälp?

+45-7554-3545

Grottmänniskan M/K

Grottmänniskan M/K

4410628

Grottmänniskan M/K är en kontroversiell debattbok om prostitution. På vetenskaplig grund reses en kritik av omdiskuterade modellen för kriminalisering av prostitution, där man efter svensk förebild vill straffa köp av sexuella tjänster.

Under tiden beskrivs hur sexualiteten har utvecklats genom evolutionen. Varför och hur har vår sexualitet blivit vad den är idag? Vilka delar tillhör det konstante biologiska fundamentet och vilka delar är kulturellt betingade och därmed föränderliga?

Motiv och kostnader vid såväl utbud som köp av sexuella tjänster belyses. Det reses en kritik av kriminalisering av sexkunder utifrån en värdering av konsekvenser, och förslag läggs fram om alternativa juridiska åtgärder.

Slutligen diskuteras, vad som får feminister att gå hand i hand med religiösa moralister på prostitutionsområdet, och vilket inflytande feminismen har haft på de senare årens prostitutionsforskning. Det är författarens absoluta uppfattning att feminismen har varit berättigad i förhållande till samhällsutvecklingen, - men också att den vid en tidpunkt gått i stå och att den okritiskt har övertagit en patriarkalisk värdegrund och framgångskriterium.

Se fraktpriser i våra köpvillkor.

SEK 80,82

stk